รายงานสภาพความเค็มและน้ำเน่าเสีย

สถานที่ เวลา ความลึก ค่านำไฟฟ้า ค่าความเค็ม DO อุณหภูมิ ลองจิจูด (E) ละจิจูด (N)
สถานที่ เวลา ความลึก ค่านำไฟฟ้า ค่าความเค็ม DO อุณหภูมิ ลองจิจูด (E) ละจิจูด (N)
จังหวัดสมุทรสาคร (ทดสอบ) 5.00 1.50 11,125 0.13 30.53 จังหวัดสมุทรสาคร (ทดสอบ) 13.541465 100.276607
ปตร.สี่วาพาสวัสดิ์ 5.30 1.50 6,505 0.22 30.64 ปตร.สี่วาพาสวัสดิ์ 13.599217 100.231388
ปตน.กระทุ่มแบน 6.00 1.50 1,516 0.32 30.87 ปตน.กระทุ่มแบน 13.643266 100.239613
ปากคลองบางยาง 6.30 1.50 855 0.51 30.79 ปากคลองบางยาง 13.640198 100.210922
ปตร.กระทุ่มแบน 7.00 1.50 761 0.56 30.82 ปตร.กระทุ่มแบน 13.655905 100.266229
ปตร. อ้อมใหญ่ 8.00 1.50 683 0.69 30.94 ปตร. อ้อมใหญ่ 13.689599 100.25732
อำเภอสามพราน 8.30 1.50 651 0.73 31.06 อำเภอสามพราน 13.719107 100.21004
สะพานปฐมโพธิ์แก้ว 9.00 1.50 612 0.81 31.12 สะพานปฐมโพธิ์แก้ว 13.738425 100.233961
อำเภอนครชัยศรี 9.30 1.50 469 0.87 31.24 อำเภอนครชัยศรี 13.792894 100.19721