รูปภาพ

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน

อ้างอิงจาก https://th.wikipedia.org/wiki/